Kız Kulesi

Kız Kulesi, hakkında çeşitli rivayetler anlatılan, efsanelere konu olan, Salacak açıklarında yer alan küçük adacık üzerinde inşa edilmiş bir yapıdır.

Read More

Istanbul Boğazı

İstanbul Boğazı tüm güzelliğine rağmen dünya coğrafyasında 264 suyolundan biridir. Boğaz’ın deniz tara¬fından doldurulan eski bir vadi olduğu bütün bi

Read More