Klasik dönem öncesi Anadolu Tarihi

               NEOLİTİK ÇAĞ (M.Ö. 8000-5500)     Son buzul çağının bitişiyle iklimde meydana gelen değişim daha ılıman ortamda yaşayan bitki ve hayv

Read More

Hititler

 Asurluların Anadolu’ dan çıkma zorunda kalmasıyla devlet idaresini ellerine almışlardır. Anadolu’nun yerli halkıyla kaynaşıp Hitit Devleti’ni kurmuşl

Read More