Aktuel Yazılar

Paskalya tavşanı kavramının kaynağı nedir?

Paskalya tüm Hıristiyanlar tarafından kutlanır. Yaygın olarak kiliselerde düzenlenen ayinlerin dışında, kutlandığı ülkeye göre değişik gelenekler de vardır. Bunlar arasında en yaygını, şahısların birbirine genellikle çikolatadan yapılan Paskalya tavşanı ve Paskalya yumurtası hediye etmesidir.

Paskalya Tavşanı Hıristiyanların Hz. İsa’nın diriliş günü olarak kutladıkları Paskalya bayramının yumurtalarla birlikte en önemli sembollerindendir.

Eski Yunan ve Romalılarda tavşanın özel bir anlamı vardı: Tavşan kış bitimi ilkbaharda en erken yavru doğuran bir hayvan olduğu için, kıştan sonra yeni bir hayatın ve sonrasında Hıristiyan inancına göre yeniden doğuşu sembolize eden bir karaktere dönüştü

Bizans ayinlerinde tavşan Hazreti İsa’yı temsil eder: Tavşanın göz kapaklarının olmaması nedeniyle sanki hiç uyumuyor izlenimini verir. Bununla İsa Peygamberle bir paralellik oluşturulur. Hazreti İsa uyumaz yani ölmemiş, dirilmiştir.

Paskalya yumurtasındaki sembolizmi tavşanda da görürüz. Uzun kulaklı sevimli tavşan Hz. İsa’nın doğumu, doğurganlık, yaşam ve olgunluk gibi kavramların karşılığıdır.

Yumurta ve tavşan arasında bir bağlantı daha vardır: Eski zamanlarda çiftçilerin toprak sahiplerine ödemek zorunda oldukları bir çeşit vergi- komisyondu ‚‘yumurta ve tavşan‘‘.

Faizlerin yıl içinde ödenme takvimi de her yıl paskalya dönemine denk gelen zaman aralığı idi.

Paskalya‘nın ilkbahardaki (21 Mart sonrası) ilk dolunay da kutlanması ve tavşana yüklenen anlam sebebiyle dünya üzerinde tavşan ay hayvancığı olarak tanınır.

Alman Luteranlar’ında Paskalya Tavşanı, Noel Baba benzeri bir role sahiptir. Çocukların o yıl uslu davranıp davranmadıklarına bakarak Paskalya Tavşanı Paskalya döneminde sepetinde çeşitli renklerde yumurtalar ve oyuncaklar, şekerler gibi hediyeler getirir.

‚‘Paskalya tavşanı‘‘kavramı Almanca konuşulan ülkeler içinde ilk kez Georg Frank adlı bir hekim tarafından kullanılır. “De ovis paschalibus”adlı eserinde bahsettiğine göre: Elsass ve yakın çevresinde bir masaldan alıntıyla, tavşanların yumurtladığı ve yumurtalarını bahçede çimler arasına sakladıkları ve bunların o yıl uslu davranan çocuklar tarafından bulunacağı inancına dayanır.
Bu arada tavşanın yumurta getirmesinden önce başka bölgelerde bambaşka hayvanların renkli yumurta getirdiğine inanılırdı. Guguk kuşu, leylek, horoz ve tilki bunlardan bazıları.

Comment here