Aktuel Yazılar

Ortaçağ’ın sonu – Yeniçağın başlangıcı

Hepimiz okul yıllarından hatırlarız. Tarih çağları M.Ö.3000’li yıllarda yazının bulunmasıyla başlar. İnsanlık tarihini en fazla etkileyen olaydır belki de. Uzun bir süre sonra eski dünya dediğimiz Akdeniz havzasına yüzyıllarca hükmetmiş Roma imparatorluğu kavimler göçüyle sarsılır ve bir süre sonra da önce ikiye ayrılır ve sonrasında Batı kısmı tarihten bir anlamda yok olur. Bu olaylar zinciri insanlık tarihini etkilemiş ve bir uygarlığın yok oluşu, yerine gelenlerin dünyayı alışılmışın dışında etkilemeleri yeni bir çağın başlangıcını oluşturur. Kavimler göçü (M.S. 375),Batı romanın yıkılması (M.S. 476) süreci bir dönemin kapanıp, yeni bir dönemin başlangıcıdır. Kimilerince karanlık dönem, kimilerince medeniyetin dinlerce şekillenmesi dönemi en kısa şekilde özetler. Asıl soru bu dönem ne zaman son bulur? Fransız devrimi (1789)gibi bir olay veya bir tarih verilebilir mi? Evet deriz. Aklımıza gelen 1453 Konstantinopolis’’un fethidir. İstanbul’da dostlarımıza bunu gururla söyleriz ama sanki ilk defa duymuşçasına hayret ederler veya ciddiye almazlar. Neden mi? Resmi tarih…
Bizden başka bir şehrin feth edilmesi çağ sonu veya başlangıcı olarak kabul görmez. Bunu bir karşıtlık, bir kıskançlık hele hele din düşmanlığı olarak görmemek lazım. Konstantinopolis elbette bir Roma şehridir. Hatta birçoğuna göre roma geleneklerinin sürdüğü bir şehirdir. Yönetenlerce başkenttir, her ne kadar dinde bir çift başlılık olsa da bu konuda söz sahibidir, saygı görür. Ama nedense bizden başka Roma İmparatorluğunu iki kez yok olmasını ve bunları çağ sonu ve başlangıcı olarak kabul etmez. Bilim insanları bir değişimin insanlık üzerine etkilerini inceler. İstanbul’un alınışı Osmanlı devleti üzerinde etkileri çok büyük etkileri olmuştur. Bu yadsınamaz. Ama insanlık tarihine etkileri az olmuştur.
Bilim insanları yeniçağı bir olaya bağlamak yerine olaylar ve kişilere bağlar. Kısaca bunlara değinmekte fayda var:
Yeniçağ bir anlamda sanat, bilim ve kültürün değişimi ve yeniden doğuşudur. 1417 – 1517 yılları arası dönemi kapsar. Her ne kadar İstanbul’un alınışı bu döneme denk gelse de adından bahsedilmez.
1492 Christoph Kolumbus’ un Çin’e gitmek isterken yeni bir kıtaya yolculuğu, bu kıtanın 1507 Amerigo Vespucci tarafından Amerika olarak adlandırılması yeni keşiflerin, ticaretin yolunu açar.
Martin Luther adlı bir keşişin dini reformları tüm dünya üzerinde yüzyıllarca sürecek bir değimi başlatır. Bugünkü Almanya’nın Mainz şehrinde Johannes Gutenberg matbaayı icat etmesiyle dini, kültürel eserlerin herkese ulaşmasını sağlar. Matbaa barutun icadı gibi insanlık tarihini etkiler.
Poggio Bracciolini bu yolla’’de rerum natura’’ her şeyin tabiatı’’ nı klasikten yeni döneme aktararak felsefede çığır açar.
Fatih Sultan Mehmet’ten hiç bahsedilmez. Toparlamak gerekirse resmi tarih bir gerçektir ve anlatımlarımızda bunun bilincinde olunması gerekir. Yoksa konu Fatih Kolumbus çekişmesi değildir.

Comment here