Bilinmeye DeğerOsmanlı Dönemi

İstanbul’un en eski Padişah Camisi

İstanbul’da Fetih’ten sonra en eski Padişah Cami “Beyazıt Semtinde bulunan Beyazıt” camidir.

Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul’u fethettikten sonra yaptırmış olduğu Fatih Camii her ne kadar ilk cami olarak bilinse de büyük deprem sonrası tamamen yeniden inşa edildiği için İstanbul’da Fetih’ten sonra en eski Padişah Cami “Beyazıt Semtinde bulunan Beyazıt” camiidir.
İstanbul’da Beyazıt Camii yapılana kadar “kıble tayini” , Mesacid-i Evvel denilen, İstanbul’da Kâbe’ye en yakın camii olan “Akbıyık Mescidi”esas alınırdı. Ama Sultan Beyazıt Han’ın söylentiye göre Kâbe yönünü bilmesi üzerine! bu kerametinden sonra İstanbul’da yapılan tüm camilerin kıble tayini Beyazıt Camii esas alınarak yapılmaya başlandı.
Birer şerefeli iki taş minaresi olan caminin minareleri camiye değil; caminin iki yanındaki tabhanelere (misafirhanelere) bitişiktir; bu nedenle arada 79m. mesafe vardır. Ki bu şekilde bir cami Türkiye’de ve İstanbul’da başka bir camide yoktur. Renkli taşlar ve kufi yazılarla bezeli minarelerden sağ tarafta olanı özgün süslemelerini büyük ölçüde korur ancak diğeri birkaç kez onarım geçirmiş ve bezemelerini yitirerek daha sade kalmıştır. Bu nedenle sağdaki minare, “Selçukludan Osmanlı- ‘ya geçişin İstanbul’daki tek numunesi” olarak kabul edilir.

Comment here