Bilinmeye Değer

Galen ve İbn-i Sina İkisi de tıp adamı ve felsefeci. Ama hangisi Anadolu’lu?

İkisi de tıp adamı ve felsefeci

A-Galen
B-İbn-i Sina
C-İkisi de
D-Hiçbiri
Bugün Anadolu’da birçok şehirde İbn-i Sina veya Avrupa dillerindeki adıyla Avicenna adıyla hastane isimleri var. Ancak İbn-i Sina tam adı: Abū ʿAlī al-Ḥusayn ibn ʿAbd Allāh ibn Al-Hasan ibn Ali ibn Sīnā Anadolu topraklarına yaklaşmamış bile. Bugünkü Özbekistan’ın Buhara şehrinde M.S 980 yılında dünyaya gelmiş ve İran’ın Hamedan şehrinde 1037 tarihinde vefat etmiştir.
Buna karşın Galen yani Claude Galen Bergama’da B dünyaya gelmiş, ilk ve ileri eğitimi bu şehir ve İzmir’de yapmıştır. Roma’da ünlenmesine ve ölmesine rağmen Anadolu’ludur. Yani cevap : A

Comment here