Bilinmeye DeğerOsmanlı Dönemi

FATİH CAMİ’NİN İLKLERİ ve BİLİNMEYENLERİ

İstanbul’un fatih semtindeki Fatih Cami ilk güneş saatinin olduğu cami, ilk Selâtin Camii (padişah tarafından yaptırılan ilk cami), ilk Yeditepe üzerine yapılan cami, İstanbul’un ilk üniversitesine ev sahipliği yapma ve ilk yangın havuzu olan cami unvanlarına sahip bulunuyor. Ayrıca dışarıdaki cemaatin duyması için yapılan müezzinlerin çıktığı ilk “mükebbire” lerde iki tane olmak üzere bu camide yapılmıştır.
Fatih Caminin avlusunun cümle kapısındaki yangın havuzu 1825’te Sultan İkinci Mahmud tarafından yaptırılarak üzerine de Sultan Mahmud’un tuğrası konulmuştur. Fatih Caminin ilk halinde tek minare olduğu kaynaklarda belirtiliyor. Ayrıca şu an Fatih Caminin ilk halinden orijinal olarak günümüze kadar gelen girişteki şadırvan halen duruyor.”
Fatih Caminin müezzin mahfilinde 100 yılı aşkın süredir bir tablo asılı durur. Bu tablonun da ilginç ve bir o kadar da ibretlik hikâyesi vardır. Tablomuza baktığınızda resimde önce Topkapı sarayı –Mekke-Medine –Tren yolu ve Dünya haritası silueti vardır. Verilen mesaj aslında “Müslüman dünyanın gidişatından mesuldür”
Fatih Caminin Minaresindeki “Güneş Saatinin” sırrı nedir?
Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan Astronom ve kelâm âlimi olan Ali Kuşçu’yu Osmanlı Devleti ile barış görüşmelerinde elçi olarak gönderdi. İlerleyen tarihlerde bu bilim insani Fatih tarafından tekrar İstanbul’a davet edildi.
Ali Kuşçu, burada Fatih Külliyesi’nin programlarını hazırlamış, astronomi ve matematik dersleri vermiştir. Ayrıca İstanbul’un enlem ve boylamını ölçmüş ve çeşitli Güneş saatleri de yapmıştır.

Comment here