Martin Luther

5. yüzyılda Romanın tarih sahnesinden silinmesiyle beraber Hıristiyanlığın yayılışı Yunanistan’dan İskandinavya'ya kadar hızlanmıştı. 16. yüzyıla geli

Read More

Konsiller

İznik Konsili (325) • Hz İsa’nın şahsiyetiyle ilgili tartışmalar • İskenderiye Kilisesi papazı Arius’un onun mahluk olduğuna dair görüşü yaygınla

Read More